November 30, 2023

Seuweu Perceka

Keragaman seni tradisi adalah bentuk perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk kreasi seni tetapi tidak lepas dari akar seni tradisi adalah dari sebuah kelahiran seni kreasi. Baik yang terinspirasi oleh sajian dan alat seni dari luar maupun murni dari alam dan kehidupan masyarakat setempat. Seni Tanjidor, Tarling, Bangrèng dan Kroncong adalah bentuk kreasi yang mengadopsi alat musik Eropa yang kemudian kini sudah menjadi seni tradisi daerah setempat.

Waditra Kacapi adalah salah satu alat musik khas Sunda yang popularitasnya diakui sejak zaman dahulu. Di dalam perkembangannya, waditra kacapi dapat diterima masyarakat Jawa Barat sesuai zaman dan daerah setempat maka tak jadi heran kalau kemasan seni kacapian sangat bervariatif seperti jentreng, pantun beton, cigawiran, ciawian, cianjuran, celempungan, jenakaan, mang kokoan, dll. Kepopuleran seni kacapi suling Cianjuran dari Cianjur yang dilahirkan pada abad-18 melalui karya kreator seni Cianjur pada saat itu (RA. Wiranatakusumah/Dalem Pancaniti), sampai saat ini masih diterima banyak kalangan bahkan sudah memancanegara.

Tetapi keteneran seni tersebut menjadi salah satu penyebab stagnasinya kreator seni Cianjur khususnya yang berwaditra kacapi semoga dengan terlahirnya kembali seni Cianjur yang berwaditra kacapi dengan model rampak kacapi dapat menjadi sebuah motivator dalam upaya membuka kebuntuan kreatifitas seni di Cianjur.

Dengan terlahirnya seni rampak kecapi, adalah salah satu jawaban masa stagnasi kreasi seni kacapi di Cianjur setelah kelahiran seni mamaos Cianjuran pada abad-18, kemasan rampak kacapi yang kini lahir sudah di sesuaikan dengan kultur Cianjur saat ini yang berkarakter berpijak tradisi dan berpegang pada nilai religi.

Rampak kacapi saat ini mengandalkan keapikan komposisi baik alat maupun vokal yang menggabungkan berbagai laras atau tangga nada (pentatonis-diatonis) sehingga menjadi sebuah harmoni yang menggambarkan keragaman sosial masyarakat Cianjur yang berbingkai pada motto “Sugih Mukti tur Islami”. Keragaman tangga nada yang berpadu harmonis tersebut adalah simbol kehidupan masyarakat Cianjur pada saat ini, semoga.

–>


Album Lagu

Tembang Kamelang (2005)
1. Tembang Kamelang
2. Pajajaran
3. Boboran Siam
4. Sugih Mukti
5. Sagara Tasik
6. Entog Mulang-Geber-geber (rearranged)
7. Kemprang Tandang

Gapura (2007)
Gapura merupakan sebuah sajian kolaborasi tembang dan dakwah bersama K.H. Maman Imanulhaq Faqih, pimpinan ponpes Al-Mizan Cirebon.
Featuring :
-M. Luthfi on guitar
-Najmah on vocal (putra Bupati Cianjur)
-Nursofia on vocal (putra Wakil Bupati Cianjur)

1. Bubuka-Gending Cianjur (opening)
2. Al-I’tiraf
3. 20 Sifat Wajib Allah
4. Gapura (theme song)
5. Careless Whisper
6. Semua Bisa Bilang
7. Istighfar


Koleksi Video

Seuweu Percéka Plays Careless Whisper

Seuweu Percéka Plays My Heart will Go On @ Peuting Panineungan Jur. Bhs Sunda UPI.

7 thoughts on “Seuweu Perceka

 1. Simkuring ngaros reug-reug manah rehing masih keneh seueur generasi ngora anu sakitu gumatina dina ngulik seni Sunda.Rapekan malah luyu kana beungkeutana PERCEKA atuh pamugi para seuweu ti Sanggar Perceka teh,jadi panghudang sumangetna kaum ngora nu sanesna, malah mandar seni sinareng budaya Sunda teh langkung nanjung. Amin !!

  1. hatur nuhun ka wargi ti sanggar tari Sunda Rancage, mugi urang tiasa sasarengan dina upaya nanjeurkeun ajen kasundaan utamina dina widang seni sunda. umumna dina kabudayaan Sunda.
   Hurip Sunda!

 2. …..masuklah bersama, walau kita berbeda……
  sepenggal lirik gapura…semoga ikhtiar komunikasi dengan seni, menjadi pilihan dalam berda’wah norma-norma, semangat kisunda akan selalu datang dalam setiap rangkaian sejarah manusia di muka bumi, semoga ia pun akan selalu bersemayam dalam jiwa-jiwa yang mengerti esensi hidup sebagai mahluk

  “………berkaryalah adik-adikku hingga matahari tak berputar lagi, agar kelak dunia mengenal kalian dan sejarahpun memberikan ruang halaman…..”

  tatoo

 3. muhun, dugi ka danget ieu seueur murangkalih anu teu diajarkeun kana budaya sunda. malih mah ‘gengsi saurna upami nguping lagu sunda mah cekap di nu kariaan wungkul.’ samentawis urang deungeun mah paboro-boro hoyong dialajar basa katut budaya sunda. endah saurna teh, sanaos teu ngartos ge kana hartos tembang. namung manahna mah ngartos kana pimaksadeun eta tembang nu dikupingkeun nana. simkuring ge hoyong pisan diajar kana tembang sareng kacapi, mung nya kitu tea. yuswa nu samporet, sinareng waktosna kabagi ku kaperyogian sanes.

  1. dina kaayaan sapertos kiwari, tangtos media langkung seueur ngawawarkeun budaya pop, tah, éta janten pancén para sepuh sareng nu mihaat kana budaya sunda sareng nyaah ka seuweu siwina kanggo ngawanohkeun, ngajarkeun sareng melakkeun rumasa urang sundana sangkan mireueus, micinta tur mibanda kana Budaya Sunda. rupina, éta pisan pancén urang saréréa… kanggo diajar teu kawatesanan ku waktos, sok émut kana katerangan “Pék dialajar nepi ka liang kubur”.. taya elatna kang.

 4. urang ngamumule sunda, boh bahasana, budayana, budi pekerti, sareng gaya hirup nu nyunda.. leuwih sae deui pami iyeu blog teh isina nganggo bahasa sunda..

  1. hatur nuhun kana pamaksadanana nu kalintang saéna, sumuhun, leres pisan. Namung sanes maksad ngantunkeun salahsawios kareueus budaya sunda nyatana dina widang kabasaan, langkung lega deui supados budaya urang tiasa dipikawanoh ku balarea (teu urang sunda wungkul). Maksadna, ku ieu blog dipiharep informasi nu disayagikeun téh sanés mung ukur urang sunda hungkul nu maosna.Tangtos upami idealna mah, mung rupina supados teu janten kendala kanggo nu maosna, numawi dianggo basa nasional bae.

Comments are closed.