Desember 1, 2023

Mayang Perceka Alit (2022)

Penampilan Mayang Perceka dalam lomba “intonan Seni Daérah dina raraga Miéling Poé Basa Indung Sareng Ngaronjatkeun Ajén Inajén Bangsa” yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan.

Tim Mayang Perceka: Nurul Khaerul Nisa, Melviani Dynar Febrian, Keyka Kayyirah Lubna, Nazareta Arassy, dan Wardah Ramdaningsih. Juga didampingi oleh Abah Tatang Setiadi. Kemasan seni yang dibawakan adalah seni mamaos Cianjuran dengan repertoar lagu “Jemplang Leumpang”, “Basa Eunteungna Bangsa”, “Silih Asih”, dan “Lokatmala”.